Rumputunnit

Rumputunnit pidetään tiistaisin tai keskiviikkoisin Vantaan Rajakylässä, osoitteessa pallotie 21b.
Rumpujensoitto on hauskaa ja haastavaa sekä kehittää monia eri osa-alueita: rytmitajua, koordinaatiota, motoriikkaa sekä musikaalisuutta.
Rumputuntien opetussuunnitelma on käytännönläheinen. Oppilaalle pyritään antamaan valmiudet soittamiseen bändin kanssa sekä itsensä kehittämiseen. Perusharjoittelun lisäksi jokaiselle oppilaalle muodostuu henkilökohtainen opetussuunnitelma omien kykyjen ja mielenkiinnonkohteiden mukaan.
Opetuksessa käytetään alan parhaiksi todettuja julkaisuja sekä muuta materiaalia.
Opetussuunnitelman sisältö koostuu mm. seuraavista aihealueista:

• Kuulonsuojelu
• Ergonominen soittoasento
• Kapulaotteet
• Nuotinluku
• Metronomin kanssa soittaminen
• Tekniikkaharjoitukset
• Rudimentit
• Kompit
• Fillit
• Tyylilajit
• Rumpujen virittäminen
• Esiintyminen
• Studiotyöskentely